ส่ง sms ราคาถูก ต้นทุนต่ำ ใช้สื่อสารการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พูดถึงเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารทางการตลาดที่สำคัญ เครื่องมืออย่าง SMS Marketing เป็นสิ่งที่นักการตลาดไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาด เนื่องจากการส่งข้อความแบบ SMS ไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้งานหรือลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายนั้นจะช่วยกระตุ้นให้เกิดยอดขายที่ดีหรือช่วยสร้างการรับรู้แบรนด์ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ธุรกิจหรือองค์กรมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้น

SMS ย่อมาจาก Short Message Service หมายถึง การส่งข้อความด้วยตัวอักษรสั้นๆ สามารถส่งได้หลากหลายวิธี เช่นการส่งจากโทรศัพท์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งหรือส่งจากเว็บไซต์ไปยังโทรศัพท์มือถือ ซึ่งวิธีนี้จะได้รับความนิยมมากกว่าเพราะสามารถส่ง SMS ได้จำนวนมาก ผ่านการจัดการระบบเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นหรือที่เรียกกันว่า Bulk SMS นั่นเอง

ธุรกิจหรือองค์กรสามารถใช้ประโยชน์จากการส่งข้อความผ่านทาง SMS ไปยังโทรศัพท์มือถือของลูกค้าได้หลากหลาย เช่นการนำเสนอสินค้าและบริการ แจ้งสิทธิพิเศษหรือโปรโมชั่นต่างๆ ไปจนถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์หรือเพื่อกระตุ้นยอดขาย เป็นต้น ในปัจจุบันมีผู้ให้บริการส่ง SMS มากมายหลายแห่ง และมีระบบการทำงานที่รองรับหลากหลายภาษา เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับธุรกิจหรือองค์กร และเพื่อให้สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้ทั่วทุกมุมโลกนอกจากนั้นยังมีบริการประมวลผลการทำงาน เพื่อให้ธุรกิจหรือองค์กรสามารถนำไปวางแผนกลยุทธ์ในการสื่อสารต่อไปได้อย่างเหมาะสม

การที่ธุรกิจจำเป็นต้องใช้ SMS เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ซึ่งจะเป็นผลดีต่อธุรกิจหรือองค์กรนั้นๆ เอง เนื่องจากการสื่อสารผ่านช่องทาง SMS สะดวกรวดเร็วและสามารถเข้าถึงผู้ใช้งานได้ทันทีทันใด อีกทั้งยังมีต้นทุนที่ต่ำอีกด้วยเพียงแค่เลือกใช้ผู้ให้บริการที่ดีและมีคุณภาพ ในราคาไม่แพง ก็จะช่วยให้การสื่อสารทางการตลาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อีกหนึ่งจุดเด่นของการสื่อสารผ่านช่องทางของ SMS ราคาถูก คือ ถึงแม้ว่าโทรศัพท์มือถือของผู้รับสารหรือลูกค้าจะอยู่ในพื้นที่ไม่มีสัญญาณเลยก็ตามแต่ระบบ SMS จะมีการบันทึกข้อมูลนั้นไว้และรอจนกว่าจะตรวจพบสัญญาณ เพื่อทำการส่ง SMS หรือข้อความนั้นไปยังผู้รับสารให้สำเร็จจนได้ จึงช่วยให้ธุรกิจหรือองค์กรมั่นใจได้เลยว่าสารที่ต้องการจะส่งไปนั้นจะต้องส่งถึงมือผู้รับสารหรือผู้บริโภคในกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแน่นอน เครื่อง SMS Marketing เรียกได้ว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการสื่อสารหรือการทำการตลาด หากจะกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่สำคัญ ที่ใช้ในการสื่อสารความต้องการของธุรกิจหรือองค์กรไปยังลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว อีกทั้งยังใช้งานได้ง่ายและสะดวก รวมเพราะมีต้นทุนที่ต่ำมากกว่าการสื่อสารในรูปแบบอื่นๆ อีกด้วย