เครื่องปรับความชื้น กับความสำคัญภายในอุตสาหกรรม

เครื่อง ปรับ ความชื้น

ความชื้นนั้นมีผลต่ออุตสาหกรรมอย่างมาก ซึ่งมีทั้งข้อดี และ ข้อเสีย และ ปัจจัยการเกิดความชื้น พร้อมทั้งการคควบคุมความชื้นนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญภายในอุตสาหกรรมด้วยเช่นกัน ซึ่งภายในอุตสาหกรรมนั้นเรื่องของความชื้นนั้นถือว่าเป็นปัจจัยที่เป็นอันตรายด้วยเช่นกัน แต่ว่าก็ยังต้องใช้ประโยชน์ด้วยเช่นกัน  ดังนั้นจึงต้องมีการเลือกใช้ เครื่อง ปรับ ความชื้น ภายในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ไว้ด้วยเช่นกันเพื่อให้ควบคุมความชื้นภายในอุตสาหกรรมได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นเราจะมาทำความเข้าใจกับ เครื่อง ปรับ ความชื้น ภายในอุตสาหกรรมกันมากขึ้น

เครื่องปรับความชื้นคืออะไร มีผลต่ออุตสาหกรรมอย่างไรบ้าง

            เครื่อง ปรับ ความชื้น ภายในอุตสาหกรรมนั้นจะมีหลักการทำงานที่คล้ายแอร์นั้นคือ ดูดความชื้นจากรอบ ๆ เข้าสู่ตัวเครื่อง และปล่อยความร้อนออกมาแทนความชื้นที่ดูดไป ทำให้ค่าความชื้นสัมพันธ์ภายในอุตสาหกรรมนั้นสามารถที่จะควบคุมได้ง่าย จึงทำให้มีความจำเป็นต่ออุตสาหกรรมอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันนั้นทุกอุตสาหกรรมในการผลิตนั้นจะต้องมีการควบคุมความชื้นไว้ภายใต้ความชื้นที่กำหนด เพื่อให้ในการผลิตนั้นสามารถควบคุมคุมและส่งผลเสียให้น้อยที่สุด

ปัจจัยที่มีความสำคัญในเรื่องของความชื้น

            ความชื้นนั้นมีปัจจัยที่หลากหลายอย่างมากที่จะต้องคำนึงเพื่อให้ในการควบคุมความชื้นนั้นสามารถทำได้ดี และมีมาตรฐาน โดยสิ่งที่ควรคำนึงถึงจะเป็นดังนี้

  • ระดับความชื้นจากการผลิต : ความชื้นจากการผลิตนั้นมีความสำคัญอย่างมาก เราจะต้องศึกษากระบวนการผลิตจนมีความเข้าใจเพื่อให้ในการผลิตดีที่สุด และจได้เลือกจุดที่มีความชื้นสูงสุด และ จุดใดที่ทำให้ค่าความชื้นสัมพันธ์ภายในอุตสาหกรรมนั้นสูงขึ้น จะได้สามารถเลือกใช้เครื่อง ปรับ ความชื้นได้ถูกต้อง
  • ความชื้นในแต่ละฤดูกาลและที่ตั้ง  : สภาพภูมิอากาศนั้นมีความสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน ดังนั้นในเรื่องของที่ตั้งเองก็มีความสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน เพราะว่าหน้าฝนนั้นจะเป็นช่วงที่ค่าความชื้นสัมพันธ์ภายในอุตสาหกรรมนั้นมากขึ้น  และ บางครั้งที่ตั้งโรงงานเองก็มีอยู่ใกล้กับแม่น้ำจะส่งผลให้ค่าความชื้นสัมพันธ์นั้นสูงขึ้นด้วยเช่นกัน

การใช้เครื่องปรับความชื้นภายในอุตสาหกรรม

            ปัจจุบันนั้นการเลือกใช้ เครื่องปรับความชื้นภายในอุตสาหกรรมนั้นมีหลากหลายอย่างมากที่เลือกใช้กันซึ่งตัวอย่างของอุตสาหกรรมที่มีการใช้เครื่องปรับความชื้นนั้นจะมีดังนี้

  • อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี : อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีเช่น อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นั้นจะมีการควบคุมความชื้นไว้อย่างมีมาตรฐานเนื่องจากว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิสก์นั้นหากมีความชื้นมากเกินไปจะส่งผลให้เกิดความเสียหายเอาได้
  • อุตสาหกรรมเกษตรกรรม : อุตสาหกรรมเกษตรกรรม และ การเพาะปลูกนั้น จะต้องมีการปรับความชื้นไว้อยู่ในความต้องการที่พอดีเสมอ เพราะว่าหากว่าความชื้นมากเกินไป จะทำให้เกิดปัญหากับพืชผล และ ผลิตภัณฑ์เอาได้
  • อุตสาหกรรมการแพทย์ และ เวชภัณฑ์ :  ภายในห้องแลป หรือ แม้กระทั่งในการผลิตยา หรือทดลองสารเคมีต่าง ๆ นั้นการจำกัดระดับความชื้นนั้นมีความสำคัญอย่างมาก เพราะว่าหากว่ามีไม่มีการควบคุมความชื้นให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยนั้นจะส่งผลให้สารเคมีสัมผัสกับความชื้นและส่งผลให้เกิดอันตรายเอาได้

จะเห็นว่าการควบคุมความชื้นนั้นมีผลอย่างมากในอุตสาหกรรม และ หลากหลายอุตสาหกรรมนั้นจะต้องมีการควบคุมความชื้นไว้ให้คงที่และมีมาตรฐาน ดังนั้นการเลือกซื้อ เครื่อง ปรับ ความชื้น ที่ดี และ มีมาตฐานก็จะช่วยให้เรานั้นสามารถควบคุมความชื้นได้ดี  และ ช่วยในเรื่องของความปลอดภัยได้ดีขึ้นอย่างมากด้วยเช่นกัน

You Might Also Like