Day: September 5, 2020

มอเตอร์ไฟฟ้า สำหรับอุตสาหกรรม

หลักการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า และวิธีการดูป้ายมอเตอร์หลักการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า และวิธีการดูป้ายมอเตอร์

เมื่อพูดถึงมอเตอร์ เราคงจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว เพราะอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายๆ ชนิด ก็ล้วนมีองค์ประกอบของมอเตอร์เป็นส่วนประกอบทั้งสิ้น อย่างเช่น พัดลม ของเล่นต่างๆ เป็นต้น ซึ่งมอเตอร์ที่เราเห็นใช้กันตามบ้านเรือนเหล่านี้ จะเป็นมอเตอร์แบบธรรมดาทั่วไปที่ใช้กับไฟบ้าน แต่ยังมีมอเตอร์อีกหลายชนิด ที่ใช้กับโรงงานโดยเฉพาะอีก ที่มีกำลังและขนาดที่ใหญ่มากขึ้น เดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับ มอเตอร์ไฟฟ้า สำหรับอุตสาหกรรม ว่ามีหลักการทำงานอย่างไร และวิธีการดูแผ่นป้ายกำกับของมอเตอร์ว่ามีวิธีการดูอย่างไร เผื่อใครที่ต้องการอยากจะใช้มอเตอร์ จะได้เอาไปใช้เลือกมอเตอร์ของตัวเองได้อย่างถูกต้อง หลักการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า มอเตอร์ทุกชนิด เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกล โดยมอเตอร์จะทำงานก็ต่อเมื่อเราจ่ายกระแสไฟฟ้าตามพิกัดของมอเตอร์ให้กับมอเตอร์ จากนั้นมอเตอร์ก็จะทำงานตามความเร็วที่เราได้กำหนดไว้ โดยการทำงานของมอเตอร์สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้หลายชนิด ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้ สำหรับชนิดของมอเตอร์ที่มีอยู่ในท้องตลาดนั้นก็จะมีอยู่หลายขนาด ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน

READ MOREREAD MORE