ส่ง sms ราคาถูก ต้นทุนต่ำ ใช้สื่อสารการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พูดถึงเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารทางการตลาดที่สำคัญ เครื่องมืออย่าง SMS Marketing เป็นสิ่งที่นักการตลาดไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาด เนื่องจากการส่งข้อความแบบ SMS ไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้งานหรือลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายนั้นจะช่วยกระตุ้นให้เกิดยอดขายที่ดีหรือช่วยสร้างการรับรู้แบรนด์ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ธุรกิจหรือองค์กรมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้น SMS ย่อมาจาก Short Message Service หมายถึง การส่งข้อความด้วยตัวอักษรสั้นๆ สามารถส่งได้หลากหลายวิธี เช่นการส่งจากโทรศัพท์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งหรือส่งจากเว็บไซต์ไปยังโทรศัพท์มือถือ ซึ่งวิธีนี้จะได้รับความนิยมมากกว่าเพราะสามารถส่ง SMS…

Read more